Laden Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

augustus 2020

Boeken ophalen

26 augustus

Tussen 13:00-16:30 Conform rooster, zie weekbericht d.d. 14 juli 2020

Ontwikkelgesprekken

26 augustus

Tussen 9:00-16:30 Mentor verstuurd uitnodiging

Boeken ophalen

27 augustus

Tussen 13:00-16:00 Conform rooster, zie weekbericht d.d. 14 juli 2020

Ontwikkelgesprekken

27 augustus

Tussen 9:00-16:30 Mentor verstuurd uitnodiging

Jaaropening

28 augustus

september 2020

online klassenavond

8 september

Graag maken we kennis met alle ouders en/of verzorgers. Dit doen we dit schooljaar voor het eerst online. Van de mentoren ontvangen de ouders en/of verzorgers via mail op korte termijn meer informatie over de opzet van de avond.

onlinemoment LOB-traject en examen

15 september

De decanen en het examensecretaris zijn druk bezig om deze informatieavond om te zetten naar een onlinemoment waarbij de ouders en/of verzorgers samen met de leerlingen informatieve filmpjes kunnen bekijken die betrekking hebben op het LOB-traject en het examen. Meer informatie volgt snel!

World cleanup day klas 7

16 september

Als school vinden wij het van belang dat je leert om zorg te dragen voor je eigen leefomgeving. Daarom gaan leerlingen uit klas 7 op woensdag 16 september het 2e lesuur (laatste deel van periode) meehelpen met het opruimen van zwerfafval rondom de school. De mentor begeleidt de klas hierin, samen met leerlingen uit de 12 vwo. Wij werken samen met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) en Pickitup.

Michaëlsactie

29 september

Het Michaëlsfeest, dat wij in september aan het begin van de herfst vieren, is een feest waarbij op de vrijescholen het oogsten wordt gevierd. Er wordt veel gegraven en gesjouwd en de oogst wordt verwerkt. Op school vertaalt zich dat in de Michaëlsactie waarbij elke jaarlaag (behalve de examenklassen) middels een activiteit waar moed voor nodig is, geld ophalen op voor het goede doel.

oktober 2020

ouderavond klas 9 – vakkenkeuze

1 oktober

Tijdens deze ouderavond willen we jullie als decanen informeren over de verschillende keuzemogelijkheden binnen de aangeboden profielen en studierichtingen. Daarnaast laten wij zien hoe jullie deze keuzes aan ons kunnen doorgeven en voor wanneer dit dient te gebeuren. Als laatste werpen we een blik op de beschikbare informatie waar ouders en leerlingen gebruik van kunnen maken ter ondersteuning van een goede keuze.

Profiel ASL – Explore your future klas 10H

5 oktober

Afgelopen schooljaar hebben leerlingen een keuze gemaakt voor een profiel in de bovenbouw. In de toekomst zullen zij wederom een keuze moeten maken, een vervolgopleiding. Door middel van een professioneel bureau, dat o.a. gespecialiseerd is in het maken van een studiekeuze, starten de leerlingen van havo en vwo met de LOB in de bovenbouw. Dit gebeurt in kleine groepen. Zo krijgen zij een beeld van hun interesses, kwaliteiten en motivatie en potentiële vervolgopleidingen die hier bij aansluiten.

+ Exporteer Evenementen

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

Een nieuwe naam, een nieuw logo en website

Yesss! Vanaf 1 augustus 2020 zal de vrijeschool voor voortgezet… →

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland