poezie1

Joost Oomen op bezoek in de week van de poëzie

Afgelopen woensdag was dichter Joost Oomen in periode op bezoek bij de leerlingen van klas 10t, 10h, 10v en 11v. Hij werd geïnterviewd over zijn dichterschap en voor de leerlingen was er gelegenheid om vragen te stellen. Rondom het bezoek waren er ook workshops ter voorbereiding en ter afronding. Oomen sprak met de leerlingen onder andere over zijn grootste hobby (drummen) of hij denkt dat er nog toekomst voor de poëzie is (jazeker) en las voor uit eigen werk (de bundel Lieve gedicht). Donderdag 8 februari is Oomen met zijn voorstelling “Alle dichters hebben gouden helikopters” te zien in theater Heerlen. En voor wie elke dag een mooi gedicht wil lezen, volg het Instagram account: “poezieiseendaad” dat mede door Oomen is opgezet.

Het bezoek van Oomen is georganiseerd in samenwerking met Schunck Heerlen.

SCHOOLGIDS