Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die je voor ieder vak doet, verspreid over de bovenbouw van de middelbare school. Het schoolexamen bestaat uit toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties. Op deze pagina kun je alles lezen over het schoolexamen.

PTA’s

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt welke onderwerpen er in ieder geval aan bod moeten komen in het schoolexamen. Scholen stellen zelf aan de hand van deze richtlijnen de inhoud, toetsvorm en normering vast.
Het schoolexamen wordt vastgelegd in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

In het PTA kun je de volgende zaken vinden:

  • Welke toetsen er per vak worden afgenomen en waar deze over gaan;
  • In welk trimester deze toetsen plaatsvinden;
  • Hoelang de toetsen duren;
  • De wijze van toetsing (denk bijvoorbeeld aan schriftelijk, mondeling of een praktische opdracht);
  • De weging van de toetsen in het eindcijfer.

Het is handig om van tevoren het PTA door te nemen, zodat je weet wat je te wachten staat en je jezelf hier op voor kunt bereiden.

SCHOOLGIDS