EWS11h

EWS-presentaties 11havo

Op donderdag 2 november vinden de eindwerkstuk (EWS)-presentaties van 11havo plaats. Iedere leerling kiest voor het eindwerkstuk een eigen onderwerp dat aan de hand van een persoonlijk onderzoek verder wordt uitgewerkt. Donderdag 2 november is het tijd om de eindresultaten te delen! De presentaties duren van 16:30 tot 18:30 uur. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hebben de uitnodiging en het presentatieschema van de leerlingen reeds ontvangen.

BB_BLC_EWS11havo

SCHOOLGIDS