Laden Evenementen

Verdiepingswebinar

2 februari

INSCHRIJVING IS GESLOTEN. TOCH NOG DEELNEMEN? STUUR EEN MAIL NAAR S.WIJSMAN@STICHTINGLVO.NL

Het verdiepingswebinar van dinsdag 2 februari 2021 vindt dit jaar online plaats. Dit online webinar sluit aan op de open dag en biedt de mogelijk om over bepaalde onderwerpen nog wat meer te weten te komen. Je kunt kiezen uit verschillende onderwerpen:

  • Middenbouw algemeen

In dit webinar praten we jullie bij over het onderwijsaanbod in de eerste drie leerjaar oftewel klas 7, 8 en 9 (middenbouw) en besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
– We gaan dieper in op hoe er gedurende de eerste drie leerjaren wordt lesgegeven in de heterogene klassen en hoe er wordt gedifferentieerd
– Hoe ziet een doordeweekse dag van een leerling eruit?
– Eén van onze mentoren informeert u over haar rol als mentor
– Kunst en kunstzinnig onderwijs; verweven in het rooster, maar dus ook in deze informatiebijeenkomst.
– Behandelen van een aantal specifieke zaken die horen bij het vrijeschoolonderwijs zoals het periodeonderwijs en het concept hoofd, hart en handen

  • Bovenbouw algemeen

In dit webinar gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:
– Verschillende studierichtingen in de bovenbouw
– Het examentraject
– Het studiekeuzetraject
– Doorstroom richting het vervolgonderwijs

  • Het ondersteuningsteam

In dit webinar neemt het ondersteuningsteam jullie mee in de ondersteuningsmogelijkheden die wij op school kunnen bieden vanaf het moment dat u uw zoon/dochter bij ons op school aanmeld.
Verder besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
– Ondersteuningsmogelijkheden
– Rol van de mentor
– Dyslexie/dyscalculie
– Sociale vaardigheidstraining
– Faalangsttraining
– Maatwerk
– Executieve functies
– Coaching
& meer.

Er is daarnaast uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en verder in te gaan op bepaalde zaken.

Het webinar start om 18.30 uur.

Deelnemers ontvangen een aanvullende mail met verdere info en links naar het betreffende webinar.

SCHOOLGIDS
2020-2021

praktische en
inhoudelijke informatie

02
mrt
18
mrt

Explore your Future: 10VWO

Activiteit 10VWO
Scroll naar boven