mensenrechtenprijs2

De Maastrichtse Mensenrechten prijs – Recht op gezondheid

Vanuit LVO Maastricht maken wij samen met o.a. Maastricht University, Gemeente Maastricht, Vista College en Zuyd Hogeschool onderdeel uit van de Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs. Het doel van deze prijs is dat scholieren en studenten uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tijdens hun studietijd in Maastricht stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. De prijsvraag vraagt leerlingen om zich dit jaar te verdiepen in het thema “Recht op gezondheid” en hier een eigen opvatting/visie over te ontwikkelen. Dit kan in de vorm van een geschreven tekst, video’s, kunstwerken, zang, dans etc. Deelnemen kan zowel individueel als in groepsverband. Op 9 december 2021 zal de jury uit de 10 beste inzendingen de drie winnaars per leeftijdscategorie bekendmaken in het stadhuis van Maastricht. De uitgekozen leerling zal zijn visie op de “Dag van de Mensenrechten” mogen delen met medescholieren en overige studenten door middel van een creatieve uiting!

Wat kunnen de leerlingen winnen?

Elke leeftijdscategorie kent een eerste prijs van € 500, een tweede van € 250 en de derde prijs is € 100. De vierde en vijfde prijswinnaars krijgen een eervolle vermelding. De geldprijzen zullen worden gedoneerd aan een goed doel dat de prijswinnaars mogen kiezen.

Meer info over de Maastrichtse Mensenrechtenprijs:

https://maastrichtsemensenrechtenprijs.nl/

Aanmelden kan vanaf nu via:

https://maastrichtsemensenrechtenprijs.nl/doe-mee-2/ .

De definitieve inzending moet vóór 23 november 2021 binnen zijn.

SCHOOLGIDS