Concept jaarrooster

Concept jaarrooster

Bij deze het concept jaarrooster voor volgend schooljaar 2021-2022.

De eerste week staat reeds vast en hier zijn reeds berichten en informatie over verzonden.

Aan de start van het nieuwe schooljaar zal het jaarrooster definitief op de website komen te staan (uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen).

Concept jaarrooster

SCHOOLGIDS