230829_headerhome

Bernard Lievegoed College

Wij zijn een vrijeschool voor voortgezet onderwijs en bieden de opleidingen vmbo basis, vmbo kader, vmbo-tl, havo en vwo aan. Onze school is een ontmoetingsplek waar leerlingen graag zijn. Een oefenplaats waar je mag leren, een veilige basis om op terug te vallen. We spreken elkaar bij de voornaam aan en geven elkaar een hand als we elkaar ontmoeten. We zien elkaar en dat gaat bij ons vanzelf. Op het Bernard Lievegoed College mag je jezelf ontwikkelen en kun je jezelf zijn!

Vrijeschool

Onze medewerkers laten zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld. Vrijescholen zijn over de hele wereld op een aantal punten overal herkenbaar. Met onze wortels in de vrijeschooltraditie stemmen we het onderwijs af op onze context: Maastricht in de 21e eeuw.

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat dus verder dan goed leren lezen en rekenen. Wij werken ook aan persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de hele gemeenschap. Vrijeschoolonderwijs creëert situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien. We dagen elkaar uit en inspireren elkaar, zodat leerlingen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Zelfbewuste jonge mensen die hun plek vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Madelief Janssen

leerling klas 9

Het gaat hier niet om het leren van woordjes, maar het gaat over mezelf ontwikkelen. Ik leer anderen heel goed kennen. Het voordeel daarvan is, dat we elkaar goed kunnen helpen. Creatief zijn hoeft niet, maar ik leer er veel van op een andere manier dan dat ik van tevoren had gedacht. Een manier die bij me past. Hier kan ik mezelf zijn en hoef ik me nergens voor te schamen.

SCHOOLGIDS